en

Product

GAUDI 丨 高迪

GAUDI  |  高迪系列运用简单的色彩搭配、 处理手法和空间配搭, 用不断创新的“现代时尚”元素点睛,将经典的洛可可风格与现代时尚结合,在实用和装饰效果的配合上达到了近乎完美的程度。经典艺术、现代时尚,自然地融合为一体,每一件家具既是独立的艺术品,以独特的设计搭配精细的手工制作展现蕴含在骨子里的奢华,诠释极具品质与饱含细节的优雅场景,让人轻松找到对于精致生活的最好表达。

单品系列

 • TX033-2两位沙发
  TX033-2两位沙发
  GAUDI 丨 高迪

  ¥34650

 • TX033-3三位沙发
  TX033-3三位沙发
  GAUDI 丨 高迪

  ¥45780

 • TX033-4四位沙发
  TX033-4四位沙发
  GAUDI 丨 高迪

  ¥59610

 • TK016休闲椅
  TK016休闲椅
  GAUDI 丨 高迪

  ¥18050

 • TK003休闲椅
  TK003休闲椅
  GAUDI 丨 高迪

  ¥17180

 • TK777-2圆角几
  TK777-2圆角几
  GAUDI 丨 高迪

  ¥7700

 • TK753-2角几
  TK753-2角几
  GAUDI 丨 高迪

  ¥7700

 • TK778-2圆角几
  TK778-2圆角几
  GAUDI 丨 高迪

  ¥8540

 • TK617-200电视柜
  TK617-200电视柜
  GAUDI 丨 高迪

  ¥21450

 • TK503-130玄关台
  TK503-130玄关台
  GAUDI 丨 高迪

  ¥13480

 • TK777-1长几
  TK777-1长几
  GAUDI 丨 高迪

  ¥17150

 • TC027餐椅
  TC027餐椅
  GAUDI 丨 高迪

  ¥7840

 • TC117-180餐柜
  TC117-180餐柜
  GAUDI 丨 高迪

  ¥22330

 • TC819-150圆餐桌
  TC819-150圆餐桌
  GAUDI 丨 高迪

  ¥27130

 • TW203A-180床
  TW203A-180床
  GAUDI 丨 高迪

  ¥25510

 • TW315-58床头柜
  TW315-58床头柜
  GAUDI 丨 高迪

  ¥5880